ברז כדורי .S.G.A

  • ברז מעבר תבריג פנים חוץ

  • בתבריג .N.P.T

  • לחץ עבודה 5 בר.