ברז כדורי .S.G.C

הברגות פנים – פנים דגם .S.G.N.C

הברגות פנים – פנים חוץ דגם .S.G.A.C

תבריג .N.P.T

לחץ עבודה 5 בר.