top of page

הסכנה בהזזת כיריים גז


כיריים גז נמצאים באלפי בתי אב בישראל ובעולם, ישנם כמה תוצרות מקובלות בעולם לכיריים גז. הנפוצות בישראל הן:

א. כיריים גז מונחות בתוך נישת שיש ובכך בעצם יוצרות מראה שהכיירים חלק בלתי נפרד מהשיש

ב. כיריים גז חיצוניות אשר עומדות על השיש ללא שום חיבור

ג. כיריים גז אשר מחוברות ומהוות חלק בלתי נפרד מתנור בישול

התקנה בישראל מחייבת התקנת מערכות אלה על כל צורותיהן על ידי טכנאי גז מוסמך בלבד אשר עבר השתלמות להתקנת כיריים וגרילים הפועלים על גז בישול.

הזזת כיריים אלו ממקומם הראשוני שהותקן והוסבר על ידי הטכנאי, מהווה סכנה ללקוחות הגז אשר יכולה לגרום לניתוק צינור הגומי או תזוזה קלה בחבקים שמחברים את צינור הגז המספק גז אל הכיריים ובכך, לגרום לדליפת גז.

חשוב מאד, כאשר אנו מבצעים תזוזה בשוגג וזוהה ניתוק או שמה זוהתה דליפת גז כתוצאה מכך - לקרוא מיידית לטכנאי גז מוסמך שיוודא את מקור הדליפה - לא לנסות לטפל בזאת בעצמכם!

כמו כן, ניוד כיריים חיצוניות ממקום למקום בהחלט לא מומלצת ואף מהווה סכנה ללקוחות הגז, לכן, אם ברשותכם כיריים גז חיצוניות, אנא מנעו מעצמכם אסון וכל התעסקות בזה תיעשה רק על ידי טכנאי גז.

בתנור בישול שהכיריים גז הם חלק אינטגרלי מיחידת התנור. גם שם הזזת התנור עצמו ממקום למקום תיעשה ע"י טכנאי גז מוסמך.

בתנור גז, צינור הגז אשר מספק גז לכיריים אשר מחוברות לתנור צינור הגז מחובר אל תוך תנור הגז כיחידה אינטגרלית, לרוב הוא יחובר לחלקו העליון של התנור, שם ממוקמות הכיריים, לכן, יש לשים לב לחלק זה בכל תזוזה של התנור עצמו, שלא נותק ושלא זז - כמו כן במקרה תקלה או הזזת אותם מוצרים לקרוא מיידית לטכנאי גז מוסמך.


209 views
bottom of page