חייץ POL שגיב

חייץ .P.O.L

  • מיועד ליצור הפרדה חשמלית בין מיכל הצובר לצנרת הביתית.

  • מעניק הגנה קטודית על הצובר.

  • לחץ עבודה 25 בר.