חגז

  • חגז נועד לספק פתרון לציבור הדתי בכדי להמשיך לבשל במהלך החג ובמהלך השבת.

  • החגז משמש כמאין טיימר אשר מחובר לצינור אספקת הגז וקובע את משך אספקת הגז אל הכיריים - את משך אספקת הגז ניתן לקבוע ידנית ע״י סיבוב הטיימר. 

  • את החגז ניתן לקנות באופן פרטי ברשתות הנבחרות שעוסקות בבנייה ומוצרי חשמל

  • התקנת ה״חגז״ מחייבת להיעשות על ידי טכנאי גז מוסמך אשר מכיר את המוצר ויודע לבצע את ההתקנה ואת שאר הבדיקות הרלוונטיות בכדי לוודא שההתקנה התבצע באופן בטוח.

  • אנא מכם - אל תשמשו בשיטות המאולתרות לכיבוי הגז כגון - מילוי סיר במים ובעת הרתיחה המים יזלגו ויכבו את האש במעשה זה יש סכנה גבוהה של דילפת גז לאחר הכיבוי.