ברז .S.G.F.P.C

  • ברז מעבר מצינור נחושת לצינור גומי

  • ברז שבצידו האחד חיבור פלייר "1/2 ובצידו השני יציאה להתחברות לצינור גומי עם תפס להצמדה לקיר. מצופה ניקל

  • לחץ עבודה מקסימלי 5 בר