ברז גז - מיני זוויתי

ברז T

  • מיועד לנקודות פיצול בצנרת

  • מאפשר זרימה ישירה לכיוון אחד, וברז ניתוק לנקודת גז נוספת.

  • לחץ עבודה 5 בר.