ברז כדורי .S.G.N

  • ברז מעבר תבריג פנים פנים

  • בתבריג .N.P.T

  • לחץ עבודה 5 בר.