ברז גז .S.G.F.C

ברז .S.G.F.C

  • ברז מעבר מתבריג לצינור נחושת

  • צד אחד תבריג .N.P.T ובצד השני חיבור פלייר ואום מתאים בתוספת תפס להצמדה קלה לקיר.

  • מצופה ניקל.

  • לחץ עבודה 5 בר.