ברז גז - מיני זוויתי

ברז כדורי .S.G.F

  • ברז מעבר מתבריג לצינור נחושת

  • בצד אחד תבריג .N.P.T זכר או נקבה ובצד השני חיבור פלייר ואום מתאים להתחברות לצינור נחושת.

  • לחץ עבודה 5 בר.